Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 05 : 943
Năm 2021 : 5.858
BÉ SÁNG TẠO VỚI LÁ CÂY

BÉ SÁNG TẠO VỚI LÁ CÂY

 Hoạt động: " Sáng tạo với lá cây" sẽ giúp bé rèn được sự khéo léo của đôi tay cùng sự sáng tạo, thông minh và tư duy của trẻy" sẽ giúp bé rèn được sự khéo léo của đôi tay cùng sự sáng tạo, thông minh và tư duy của trẻ