Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 05 : 943
Năm 2021 : 5.858
 • Tạ Thị Nhẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp kế toán
 • Phan Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Tống Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973711186
 • Phạm Thị Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTMG - KT 5T
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Mai Thị Nhính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Trịnh Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0335033884
  • Email:
   ngochue0610@gmail.com
 • Vũ Thị Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 18 - 24 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0397768940
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 3 tuổi - Khối trưởng 3 tuổi.
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0348200715